Perbedaan antara Sekolah Umum dan Swasta Di Malaysia

Perdebatan antara lembaga pengajaran swasta dan awam tak akan pernah berakhir. Kedua-duanya penting dalam bidang mereka. Dalam kedua-dua kes, institut memiliki banyak kaitan dengan memupuk dan mewujudkan semula Malaysia Adakah betul bahawa ramai orang percaya sekolah swasta lebih tinggi ketimbang sekolah awam?

Perbezaan selasar antara sekolah awam dan swasta merupakan dalam kewangan dan pentadbiran. Sekolah kerajaan dipegang dan didukung oleh kerajaan tempatan, negeri atau persekutuan, manakala sekolah swasta dipegang dan dibiayai oleh kumpulan swasta.

Tidak seperti sekolah awam, yang tertakluk terhadap dampak kerajaan, sekolah swasta sebahagian besarnya bebas. Perbezaan ketara lain antara sekolah awam dan swasta boleh diperhatikan menurut dua perbezaan asas ini.

Apakah sekolah awam?

Sekolah kerajaan merupakan sekolah rendah atau menengah percuma untuk slot gates of olympus segala kanak-kanak. Kerajaan tempatan, negeri atau persekutuan membiayai dan mengurus sekolah ini.

Sekolah kerajaan dibiayai sepenuhnya atau sebahagiannya melewati cukai, dan kurikulum ditentukan di peringkat negeri atau kebangsaan.

Kerajaan juga menguruskan kemasukan dan ujian. Alamat pelajar menentukan kemasukan ke sekolah awam. Sekolah semestinya mendapatkan pelajar dari zon geografi mereka.

Meski teknologi dan kemudahan lain berbeza mengikut sekolah, sekolah awam selalunya memiliki kurang ketimbang sekolah swasta. Sekolah kerajaan juga memiliki lebih ramai pelajar berbanding sekolah swasta, dan saiz kelas mungkin besar disebabkan kekurangan infrastruktur.

Walau bagaimanapun, sekolah awam sentiasa mengambil guru berkemahiran tinggi. Untuk berprofesi di sekolah awam, guru semestinya melengkapkan segala kriteria berkanun dan berpengetahuan dalam topik mereka.

Apakah sekolah swasta?

Kerajaan tak mendukung atau menguruskan sekolah swasta. Mereka dimiliki secara persendirian dan sebahagian atau sepenuhnya ditaja oleh tuisyen pelajar. Perbelanjaan sekolah swasta selalunya lebih tinggi.

Walau bagaimanapun, berbanding dengan sekolah awam, sekolah swasta lazimnya memiliki infrastruktur dan teknologi yang lebih besar.

Sekolah swasta mengaplikasikan kurikulum yang sama seperti sekolah awam, tapi lembaga sekolah menentukan cara menyampaikannya. Pihak pentadbiran sekolah juga akan menentukan kos kemasukan dan prasyarat. Mereka menentukan sama ada pelajar pantas dengan prasyarat kemasukan.

Ini juga terpakai terhadap pengambilan guru. Dalam kondisi ini, pengajar sekolah swasta mungkin tak pantas untuk mendidik di sekolah awam. Bilik darjah memiliki lebih sedikit pelajar berbanding sekolah awam. Ini kebanyakannya berhubungan dengan ketersediaan sumber dan kemudahan.